Kroniki Fallathanu MMORPG - Forum dyskusyjne Tekstowej Gry Fabularnej

Forum Archiwalne, zapraszamy na forum w grze.

Schemat i zasady tworzenia opisów lokacji

Miejsce zgłaszania nowych lokacji wymagających zatwierdzenia

Moderator: Skrybowie

przez Thoran Rion » N, 28 paź 2012, 16:56:19

Zasady ogólne


Lokacje w naszym systemie są to miejsca, które można odwiedzić i mogą być znane postaciom. Jeśli jakaś lokacja nie jest opisana a ktoś powoła się na jej istnienie to fabularnie inni mogą się odnosić do takiego obwieszczenia nieufnie. Z kolei mówiąc o opisanej lokacji można wskazać na "odnalazcę" jako źródło uwiarygodniające nasze słowa.

Opisy lokacji rodowych i organizacji muszą dotyczyć aktualnie zamieszkanych przez graczy ziem.

Mapa świata znajduje się w grze: http://www.kf2.pl/lokacja-glowna
Lokacje można narysować tym narzędziem: http://deepnight.net/tools/tabletop-rpg-map-editor/

---------------------------------------------[ Właściwy regulamin ]---------------------------------------------

--------------------------------------------- Ważny od 08.10.2015 ---------------------------------------------


1. Typy lokacji

W Kronikach Fallathanu gracze mogą tworzyć lokacje rodowe, organizacji oraz ogólnego przeznaczenia.

Lokacje rodowe
- są to lokacje, które swym zasięgiem obejmują określony w projekcie obszar. Obszar ten jest w posiadaniu i zarządzie głowy rodu. Formalnie głową rodu jest gracz, który ród powołała do życia, głowa rodu może się zmienić w dwóch przypadkach: po przeprowadzeniu sesji zmiany głowy rodu (np. przez śmierć, przekazanie notarialne itd.) lub poprzez dłuższą (miesięczną) nieobecność gracza odgrywającego głowę rodu. Zmiana głowy rodu musi zostać wpisana w osi czasu lokacji rodowej aby była ważna. Lokacją rodową może być: lenno, sklep, kamienica, majątek ziemski itp. Lokacjami rodowymi można zarządzać wg uznania gracza, można nimi handlować, opuszczać, odbudowywać lub niszczyć. Wszelkie tego typu akcje powinny być obwieszczone w wieści po przeprowadzeniu sesji ale nie jest to konieczne. Tylko zmiany wpisane do osi czasu lokacji rodowej mają znaczenie.

Lokacje organizacji - są to lokacje, które swym zasięgiem obejmują określony w projekcie obszar. Obszar ten tak jak w przypadku lokacji rodowych znajduje się w zarządzie założyciela lub przywódcy organizacji. Przywódcą organizacji jest postać, która posiada jego uprawnienia w panelu organizacji. Lokacją organizacji może być lenno, majątek ziemski, majątek miejski itp. Organizacja nie może sprzedać swojej lokacji ale może ją opuścić (tylko w momencie rozwiązania). Każda zmiana statusu lokacji musi być wpisana w oś czasu lokacji aby była ważna.

Lokacje ogólnego przeznaczenia - są to lokacje będące w posiadaniu pojedynczych graczy, organizacji i rodów ale nie mieszczące się w poprzednich grupach. Takimi lokacjami mogą być: nabyte lokacje rodowe, zdobyte lokacje rodowe, stworzone dodatkowo lokacje miejskie lub ziemskie.

2. Schemat opisu lokacji

Każda powstająca lokacja musi zostać opisana wg schematu i umieszczona jako oddzielny temat w tym dziale http://gildwars.net/viewforum.php?f=165

Tytuł tematu: [Lokacja] Nazwa Lokacji

1. Położenie lokacji (Państwo, Księstwo, koordynaty na mapie jeśli leży poza miastem, można je zdobyć na mapie świata gry klikając na określony punkt)
2. Opis lokacji (wszelkich budynków/ruin, jakie mogą się na niej znajdować)
3. Historia lokacji (zawierać też powinna historię księstwa, hrabstwa, rodu, organizacji jeśli to lokacja danego typu)
4. Lista NPC, którzy ją zamieszkują (jeśli takowi są; zależne od możliwej populacji wynikającej z cennika)
5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać (wszelkie charakterystyczne)
6. Proponowany koszt lokacji wg cennika: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... mvRi8/edit (ostateczna cena będzie wyliczana na dzień zaakceptowania lokacji, proszę też spojrzeć na punkt 6 tego regulaminu)
7. Typ lokacji (prywatne, rodowe, organizacji) - proszę podać kto będzie właścicielem (ID właściciela, nazwa rodu/organizacji).
8. Autor - proszę podać nick z gry, bez numeru ID
Całość minimum strona A4 (font 12, Arial), ewentualne grafiki mile widziane.


Proszę przepuścić swoje lokacje przez ten oto kalkulator, który pomoże wycenić lokacje: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

Żeby z niego skorzystać trzeba mieć konto na gmail lub google+. Wynik jego działania proszę skopiować do swojego 6 punktu opisu.

Dokładnie tak o:

Rozpiska kosztów lokacji - skopiuj komórki poniżej
1x Sklep +6 populacji = 0,01798573946% * CLZ( 12  848 961  134) = 23 109  807
Łączna cena = 0,01798573946%CLZ = 23 109 807

{"location_parameters":{
{'paramname':'populacja', 'paramvalue':1},
{'paramname':'obrona', 'paramvalue':0},
{'paramname':'produkcja materiałów', 'paramvalue':0},
{'paramname':'generowanie prestiżu', 'paramvalue':0},
{'paramname':'produkcja złota', 'paramvalue':0},
{'paramname':'luksus', 'paramvalue':1},
{'paramname':'skrytka', 'paramvalue':1},
{'paramname':'rzemieślnictwo', 'paramvalue':0},
{'paramname':'grawernia', 'paramvalue':0},
{'paramname':'koszty NPC', 'paramvalue':0},
{'paramname':'stragan', 'paramvalue':0},
{'paramname':'wiara', 'paramvalue':0},
{'paramname':'nauka', 'paramvalue':0},
{'paramname':'CLZ%', 'paramvalue':0,0001867683721},
{'paramname':'cena w złocie', 'paramvalue':2399780}}}


3. Aktywowanie lokacji

Po złożeniu opisu lokacji na forum trzeba poczekać na akceptację. Opis sprawdzają Skrybowie i gracz musi dostosować go do wszystkich wymaganych przez nich zmian. Po tym projekt jest akceptowany, z konta rodu/organizacji jest pobierana cena lokacji w złocie a opis trafia na wiki gry. Oficjalnie ród, organizacja stają się wtedy właścicielami lokacji.

4. Informacje szczegółowe dla majątku ziemskiego

Opisanie lenna lub majątku ziemskiego wymaga opisania jednostek, w których się zawiera dana lokacja o ile nie istnieje jeszcze ich opis (np. księstwa, prowincje, hrabstwa). Dla każdego kraju wygląda to troszkę inaczej:

Cesarstwo
-- Księstwo (zarządzanie przez Diuka - zawiera od dwóch do czterech hrabstw) - Należy opisać w skrócie kto jest aktualnym Diukiem księstwa. Nie należy wnikać w gospodarkę księstwa ani w mocne i słabe strony, to wytworzą powoli wasalowie. Trzeba też przedstawić mapkę z zaznaczonym księstwem podzielonym na hrabstwa.
---- Hrabstwo (zarządzane przez Hrabiego, zawiera do trzech wasali) - Opisujemy pokrótce kto jest hrabią, troszkę historii.
------ (Wasal) Baron - To stanowisko może objąć ród gracza. Na mapie zaznaczamy siedzibę rodową punktem.
------ (Wasal) Kawaler - To stanowisko może objąć ród gracza. Na mapie zaznaczamy siedzibę rodową punktem.

Wasal może rozszerzać swoje wpływy przez udział w sesjach GF, które zwiększą wpływy rodu.

Twierdza Urrthorror
W Twierdzy nie ma szlachty więc nie można założyć rodu szlacheckiego ale zwykły mieszczański, tak.
Tutaj od razu opisujemy ziemie rodowe, które zaznaczamy na mapie punktem. Członkowie rodu muszą maksymalnie należeć do grupy Obywatele.

Irimgard
W Irimgardzie szlachectwa dotyczą dwie grupy społeczne: Szlachta i Magnateria. Tereny opisujemy w wzoru:
-- Kraj (Zarządzane przez Grafa) - Opisujemy pokrótce kto jest grafem i troszkę historii. Na mapie zaznaczamy obszar jaki zajmuje ziemia zarządzana przez Grafa (mogą to być ziemie: Thenerii, Varii, Nehken, Fagdeny, Denerii (Ilhirei), Kasalii (Solinde))
---- Ziemie zarządzane przez Lorda - Opisujemy pokrótce kto jest lordem i troszkę historii.
------ (Wasal) Ziemie zarządzane przez Wojewodę - To stanowisko może objąć ród gracza.

Careogród
W państwie krasnoludów wszystko jest klanem, wszyscy są braćmi więc trudno tutaj mówić o typowej lennej hierarchii. Wszystko należy do króla, który może daną ziemie przeznaczyć w użytkowanie mieszkańcowi państwa dlatego ród może opisać swoje ziemie jako nadane przez króla. Trzeba je zaznaczyć punktem na mapie.

Almanan
Elfy z Almanan także nie tworzą systemu lennego. Można tutaj założyć ród w jednej z grup społecznych: Magów, Druidów, Rzemieślników, Wojowników lub Artystów. Siedzibę rodu należy zaznaczyć punktem na mapie.

Romen-dor
Romen-dor ma naturę dualną ze względu na silną grupę Elfów. Elfy z Dol Velen nie tworzą systemu lennego a każdy z rodów jest równy pozostałym. Rody z Dol Velen opisujemy i zaznaczamy punktem na mapie.
Z kolei w Utopi rody muszą wywodzić się z patrycjuszy. Jeśli zakładamy ród Nobilów to zaznaczamy obszar, który należy do rodu oraz punktem siedzibę rodu. Jeśli zakładamy ród Ekwitów to opisujemy siedzibę i zaznaczamy ją punktem na mapie.
W RD nie ma systemu lennego dlatego każdy ród działa na swojej ziemi jak mu się podoba.

Wszechnacja
W Nacji nie ma systemu typowo lennego. Rody zarządzają Hrabstwami/księstwami, które są sporych rozmiarów. Opisując siedzibę rodu należy zaznaczyć teren jakim on zarządza oraz punktem samą siedzibę.

Tangrim
Rody w Tangrim wywodzą się tylko i wyłącznie z mieszczan ponieważ zabronione jest mieszkanie poza miastami. Założenie tutaj rodu wiąże się z ograniczonym kontaktem z resztą świata a sam ród ma ograniczone możliwości rozwoju. Ale jeśli ktoś chce to może opisać siedzibę rodu jako budynek w jednym z pięciu miast.

---- Istotne ----
Każdy kraj ma ograniczoną liczbę miast, jednakże może mieć nieograniczona liczbę wiosek czy małych miasteczek do kilku tysięcy mieszkańców. Je także można zawrzeć w opisie ziem rodowych. W miasteczkach tych mogą osiedlać się gracze różnych profesji. Mogą też być tam budowane nowe budynki (po wykupieniu ich mechanicznie). Ziemie rodowe będą mogły też nabywać dostęp do surowców oraz zdobywać wpływy w dostarczaniu surowców strategicznych.

5. Układ lokacji w wiki

-- Opis państwa
---- Opis księstwa (hrabstwa, także jeśli występuje w państwie)
------ Ziemie rodowe lub organizacji
------ Opis miasta
-------- Opis budynku w mieście
---- Opis obiektu geograficznego np. równina jakaś tam
-------- Opis specjalnego obiektu np. kopalni

6. Jak wycenić lokację?
a) Na początku trzeba wypisać wszystkie budowle, które znajdują się w lokacji, budynki mieszkalne, gospodarcze, rekreacyjne, rozrywkowe, obronne itd.
b) Następnie każdy z budynków należy znaleźć w cenniku (jeśli nie ma konkretnego dopasowania to szukamy budynku podobnego) i dopisać do listy ID budynku z cennika
c) Określamy jaka liczba NPCów i postaci będzie mieszkała w lokacji
d) Sprawdzamy czy suma populacji budynków zakupionych odpowiada naszej liczbie mieszkańców, jeśli nie to musimy o tym poinformować w opisie. Za każdy 1 punkt populacji budynku można w nim umieścić 2 postacie lub 2 NPCów. Dla porządku można przy każdym budynku wypisać jaka liczba postaci tam mieszka, różnica między mieszkającymi a dopuszczalnymi zostanie doliczona do ceny lokacji.


--------------------------------------------- Koniec ---------------------------------------------Propozycje NPCów:

- Sprzątaczka
- Pokojówka
- Lokaj
- Stajenny
- Koniuszy
- Kuchcik
- Kucharz
- Alchemik
- Astrolog
- Chłopiec na posyłki
- Goniec
- Skryba
- Czeladnik kowalski
- Kowal
- Mistrz kowalski
- Terminator krawca
- Krawiec
- Mistrz krawiectwa
- Czeladnik cieśli
- Stolarz
- Mistrz ciesielki


-------------------------------------------------
LINK DO KOREKTORA ON-LINE

https://www.languagetool.org/pl/

Powyżej jest link do strony, gdzie możecie robić korekty tekstów opisów przed wrzuceniem ich na forum. Ułatwi to prace Wam, jak i nam. "Cai"
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Thoran Rion » Cz, 8 paź 2015, 18:05:46

Dodatkowe informacje:

1. Dopuszczalną praktyką jest przyjmowanie do rodu lub organizacji osób o zasobnym portfelu by pomogli zbierać na wykup lokacji.
2. Wykup zaakceptowanych lokacji: viewtopic.php?f=260&t=6849
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Thoran Rion » Pn, 12 paź 2015, 08:10:21

Uwaga, mapkę lokacji/domu/posiadłości można narysować tym narzędziem http://deepnight.net/tools/tabletop-rpg-map-editor/
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Ksyw'dzill » Wt, 13 paź 2015, 13:51:10

Każdy punkt populacji w lokacji fabularnej pozwala na mieszkanie na lokacji kolejnej postaci, lub dwóch kolejnych NPC.
Avatar użytkownika
Ksyw'dzill
Minstrel
Minstrel
 
Posty: 878
Dołączył(a): So, 27 paź 2012, 15:20:21
ID: 811

przez Faelivnir (Samalai) » Śr, 14 paź 2015, 11:22:56

A jak wlicza się w to gości? Trzeba mieć przygotowane na nich "sloty", czy raczej zakłada się, że ponad ten współczynnik są też pokoje gościnne (w ramach logiki, oczywiście)?
Avatar użytkownika
Faelivnir (Samalai)
Obieżyświat
Obieżyświat
 
Posty: 417
Dołączył(a): So, 1 lis 2014, 16:19:26
Lokalizacja: Kraków
ID: 27

przez Thoran Rion » Śr, 14 paź 2015, 11:37:55

Goście zawierają się także we współczynniku.
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Faelivnir (Samalai) » N, 18 paź 2015, 10:49:24

Na jakich zasadach będzie można rozbudowywać lokację, np. poprzez dokupywanie im nowych mechanicznych budynków?
Avatar użytkownika
Faelivnir (Samalai)
Obieżyświat
Obieżyświat
 
Posty: 417
Dołączył(a): So, 1 lis 2014, 16:19:26
Lokalizacja: Kraków
ID: 27

przez Thoran Rion » N, 18 paź 2015, 11:15:02

Hm, np. poprzez sesje rozbudowy. Wtedy do lokacji będzie dodany opis że została rozbudowana o to i o tamto. Oczywiście za to co się dobuduję trzeba nadal złotkiem zapłacić ale zależnie od fajności sesji myślę, że możemy koszty pomniejszyć.
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Faelivnir (Samalai) » N, 18 paź 2015, 12:26:36

Thoran Rion napisał(a):Hm, np. poprzez sesje rozbudowy. Wtedy do lokacji będzie dodany opis że została rozbudowana o to i o tamto. Oczywiście za to co się dobuduję trzeba nadal złotkiem zapłacić ale zależnie od fajności sesji myślę, że możemy koszty pomniejszyć.


Brzmi dobrze :)

Jeszcze jedno pytanie: w rozpisce nie ma przystani/portu. Rozumiem, że np. pałac może i tak je mieć, po prostu nie ma to znaczenia mechanicznego?
Avatar użytkownika
Faelivnir (Samalai)
Obieżyświat
Obieżyświat
 
Posty: 417
Dołączył(a): So, 1 lis 2014, 16:19:26
Lokalizacja: Kraków
ID: 27

przez Thoran Rion » N, 18 paź 2015, 12:41:13

Tak mechanicznego znaczenia nie ma ^^
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Thoran Rion » Pn, 19 paź 2015, 17:28:10

Dodałem 6 punkt w zasadach

6. Jak wycenić lokację?
a) Na początku trzeba wypisać wszystkie budowle, które znajdują się w lokacji, budynki mieszkalne, gospodarcze, rekreacyjne, rozrywkowe, obronne itd.
b) Następnie każdy z budynków należy znaleźć w cenniku (jeśli nie ma konkretnego dopasowania to szukamy budynku podobnego)
c) Określamy jaka liczba NPCów i postaci będzie mieszkała w lokacji
d) Sprawdzamy czy suma populacji budynków zakupionych odpowiada naszej liczbie mieszkańców, jeśli nie to musimy o tym poinformować w opisie. Za każdy 1 punkt populacji budynku można w nim umieścić 1 postać lub 2 NPCów. Dla porządku można przy każdym budynku wypisać jaka liczba postaci tam mieszka, różnica między mieszkającymi a dopuszczalnymi zostanie doliczona do ceny lokacji.
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Ise » N, 1 lis 2015, 18:32:11

Pytanko jak mam np. chata drwala (produkcja 3) to dostaję 3 jednostki drewna na dzień?
Avatar użytkownika
Ise
Mieszczanin
Mieszczanin
 
Posty: 60
Dołączył(a): Wt, 21 maja 2013, 08:45:18
ID: 6598

przez Thoran Rion » N, 1 lis 2015, 19:12:53

W lokacji fabularnej? O.o
GG: 10729637
"Organizacja to nic innego jak praktyczna szkoła współdziałania i solidarności. Dla życia społecznego jest czymś koniecznym i naturalnym; człowiek ani nie chce, ani nie może żyć odizolowany." - Errico Malatesta
Obrazek
Obrazek
https://bandcamp.com/thoran
Avatar użytkownika
Thoran Rion
Administrator
Administrator
 
Posty: 13984
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2009, 22:46:21
ID: 1

przez Ise » N, 1 lis 2015, 20:33:26

Tak
Avatar użytkownika
Ise
Mieszczanin
Mieszczanin
 
Posty: 60
Dołączył(a): Wt, 21 maja 2013, 08:45:18
ID: 6598

przez Ksyw'dzill » N, 1 lis 2015, 22:34:15

Nie, tylko wioski dawać będą surowce.
Avatar użytkownika
Ksyw'dzill
Minstrel
Minstrel
 
Posty: 878
Dołączył(a): So, 27 paź 2012, 15:20:21
ID: 811

Następna strona

Powrót do Projekty nowych lokacji (oraz do poprawy)

cron

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość