Kroniki Fallathanu MMORPG - Forum dyskusyjne Tekstowej Gry Fabularnej

Forum Archiwalne, zapraszamy na forum w grze.

Zakon Tiliona

Jeśli chcesz by twoja organizacja była traktowana poważnie jako fabularne zjawisko, musisz tutaj złożyć jej opis, który zostanie zaakceptowany przez MG.

Moderator: Skrybowie

przez Bishmar » Pt, 21 cze 2013, 14:30:47

Nazwa: Zakon Tiliona
Typ: Kult
Bóstwo: Tilion
Rozszerzona nazwa: Kroczący drogą sprawiedliwości Tiliona


I. HISTORIA

W starych kronikach Zakonu można przeczytać historię o trzech braciach z klasztoru Gloria Fegis Officium Tenui Honoris, mieszczący się obecnie na terenach Irimgardu. Manuskrypty ujawniają wszelką wiedzę ku zdumieniu mędrców tych ziem. Trzej bracia władali fortecą, która stała się bastionem dla Zakonu Sprawiedliwości, istniejącego aż po dziś dzień. Sam głos i jasność Tiliona ich prowadził. Jeden był Wiarą, drugi Miłością, a trzeci Mędrcem, co dawał nadzieję. W służbie swej szwadrony oddali królowi. Arcanią bowiem on władał, a jego rządy sprawiedliwymi były. Zwał się Ronin - Suli wielki, co krew swą posiadał z rodu dotąd żywego, zwanego Rion. Byli jednością, a walkę prowadzili przeciwko złu i wrogom ziemi feniksa. Król miał ich lojalność i ofiarność, a w zamian darzył ich szacunkiem i zaufaniem. Więź się zrodziła pomiędzy człowiekiem co duszę paladyńską posiadał, a półbogiem Suli prawego honoru. Wojny z północą zwycięsko toczone, a i na zachód dążyli ku opuszczonej przez wiarę Vanthii, gdzie w protektorat oddali władanie pod dowodzącym wojsk królem Arcanii. Losy ich dalej mało są znane, inskrypcje przestają głosić historię. Po latach zapomnienia, Forteca odżyła ponownie światłością. Historia toczy się i jak koło powraca na nowo. Suli kolejny wspomógł szczep mężów człowieczych, a przedstawiciel potężnej rasy, o której kroniki milczą, im dotąd nieznanej, ujawnił się ze sławiennej strony. Śluby złożono przed jego obliczem. Palatyn wraz z braćmi uklękli ochoczo oddając się jako część armii Irimgardu pod jego władanie i sprawiedliwe oko. Nowa historia się tworzy... Zakon niczym feniks z popiołów na nowo się zrodził. Wielu wydawało się, iż to relikt minionej przeszłości, a jednak z siłą, która pochodzi od samego Tiliona, znów działał w Fallathanie, na terenie Irimgardu, w mieście Solinde. Początkowo bez wielkiej armii i bez Suli w szeregach, lecz z nowymi siłami, oraz dawnym szacunkiem i poważaniem dla rasy zwanej Suli. Zakon Paladynów Tiliona wciąż był wierny i podległy królowi Irimgardu, jako "Jednostki specjalne królestwa" czuwa, by na ziemiach sprawiedliwość i pokój panował. Paladyni powrócili do swej starodawnej siedziby i ziemi świętej, klasztoru, a zarazem niezdobytej fortecy, którą z niewyjaśnionych po dziś dzień przyczyn opuścili. Nastały dni paladyńskiej chwały...
Klasztor to mury i ziemia święta należąca do jego władców paladyńskich. Forteca rozlega się na plecach wschodnich gór Arcanijskich (obecnie góry Krańca Świata), skąd zawsze nadzieja spływa z potokiem źródlanych wód. To tutaj, dzięki przodkom z gwardii Grothu, którzy stawiali kamień na kamień stawiali w mur, osiedlił się Zakon Sprawiedliwości.
Zakon powstał, bowiem taka jest wola Tiliona boga, którego potęga światłości jest najsilniejszą spośród innych jasności. Wszelakie inskrypcje, pergaminy i mapy na nich naniesione pozostały w katakumbach, skąd Zakon na nowo pobierał swe nauki. Siłą jest ich oddanie i poświęcenie w zwycięstwie nad złem i ciemnością wszelaką. Utożsamiani z nieskazitelnością, która była widoczna w ich czynach, a wszelakie nadzieje pokładali w rasie zwaną Suli, jako że dawni paladyni właśnie w nich mieli swych towarzyszy w czasach, gry ramię w ramię bronili Arcanię. Wyprawy związane z ochroną ludności nie należały do rzadkich. Niejednokrotnie wraz z Gildią Bohaterów z Homany, paladyni brali udział w niebezpiecznych misjach. Jedne dało się ukończyć sukcesem a innych nie. Jednak równowaga i pokój w Irimgardzie się utrzymywały.

Dziś po wielu latach służby jako jednostki specjalne królestwa, Zakon chronił ludzkość i zwalczał niesprawiedliwość rosnącej w siłę ciemności poza granicami Irimgardu. Cień niepewności zawitał na ziemie królestwa. Palatyn i Phalanx z zaniepokojeniem patrzyli na tworzące się co rusz to nowe organizacje o demonicznych celach. Coraz częściej rozważali wpłynięcie na króla odnośnie magii, bowiem nastawienie irimgardczyków do wszystkiego związanego z magią było jednoznaczne. Nienawidzili jej i każdego, kto miał choć trochę tej mocy w swoich ciałach. Dlatego na terenie całego Irimgardu po dziś dzień nie można używać magii, a potomstwo irimgardzkich rodzin jest wysyłane poza granice królestwa z rodzicami, albo uśmiercane. Palatyn nie mógł na to patrzeć, mimo to szanował surowe prawo wojowniczego Irimgardu. Z tego powodu Zakon zaczął pomagać rodzinom i wywoził dzieci z rodzicami w bezpieczne miejsce, poza granicami. Powstał nawet ambitny projekt sierocińca, który z powodu pewnym problemów nie został jeszcze wdrożony w życie. Zakon składający się również z irimgardczyków przystał również na to, by w jego szeregach nie było magów, ale Phalanx i Paladyn widząc zmiany zachodzące w świecie uznali, że w tych czasach dobra magia musi przeciwdziałać złej magii. Wypraw było coraz więcej i liczebność Świętych Paladynów malała. Irimgardzkie sojusze nie były już takie mocne i honorowe jak dawniej. Król Tynstar przeczuwał nadchodzącą wojnę i postawił cały Zakon w gotowości bojowej. Sam wybrał się na rozmowy ze swym starym sojusznikiem Careogrodu, który sprzymierzył się z Amarath wrogim Państwem zza Gór Południowych zawierając z nimi sojusz o nazwie Pakt Gór Południowych w wyniku którego powstało wolne miasto w górach. Nosi nazwę Foeduum i mieści się na południe o Doliny Ciszy na granicy między Careogrodem i Amarth. W tym właśnie czasie pojawiły się pierwsze wizje Tiliona. Dostąpili je Phalanx i niektórzy Feniksowie, a potem Palatyn, który zwołał pierwsze tajne zebranie Rady Zakonu na ten temat. W skład Rady Zakonu wchodzili Palatyn, Phalanx i Feniksowie, a także honorowo król Irimgardu. Przekaz wizji Tiliona był jednoznaczny „Opuście Królestwo Irimgardu”. Wszyscy zostali zobligowani do tego, by zachować tajemnicę i dotrzymać jej, aż do planowanej za kilka miesięcy nominacji nowych Feniksów. Poza tym Rada podejmowała najtrudniejsze decyzje na temat przyszłości Zakonu w Irimgardzie. Po paru miesiącach odbyła się planowana wcześniej uroczystość związana ze święceniem braci Zakonnych na Rycerzy oraz nominacji Rycerzy na Paladynów, a wybitnych Paladynów na Feniksów. Przy tej okazji Palatyn obwieścił niejednogłośną decyzję Rady o opuszczeniu przez Zakonu Irimgardu. Jednakże konserwatywna część z nich, pozostała na ziemiach w Solinde. Wieść ta zaskoczyła wszystkich mieszkańców stolicy Zakonu. Pomysł, by Zakon istniał poza granicami Irimgardu wydawał się być nie do pomyślenia. Najbliższe osoby z otoczenia króla wiedziały, co ogłosi Palatyn. Jednak dla zwykłej ludności, miejscowej arystokracji oraz dla przedstawicieli miasta była to zaskakująca decyzja. Wśród tłumu powstał gwar. Padały słowa „niemożliwe”, „co teraz będzie". Nie wszystkim to się podobało… Każdemu jednak pozostawiono wolną wolę, z której niektórzy Feniksowie skorzystali nie wierząc w to objawienie. Za nimi podążyli inni członkowie Zakonu, ale część z nich uwierzyła słowom Palatyna. Wszystkim w Solinde dano tydzień na decyzję czy chcą iść za Palatynem i Phalanxem? Ten czas był również dany na przekazanie zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i spakowanie się do podróży, która doprowadzi ich na nowe ziemie. Pielgrzymka z pewnością należała do niebezpiecznych i właśnie miała się rozpocząć...

II. STRUKTURA ZAKONU

Wierzący w Tiliona uznają za kapłanów Paladynów z Zakonu Tiliona. Paladyni wypełniają wolę boga i żyją jego przykazaniami i żyją zgodnie z jego przykazaniami. Należy wiedzieć, iż w skład Zakonu wchodzą nie tylko paladyni, ale również między innymi wojownicy, zwiadowcy, tropiciele, magowie czy też rzemieślnicy. Poza tym w odróżnieniu od Zakonu z Irimgardu, Palatyn postanowił nazwać rangi w strukturze Zakonu tłumacząc je na starożytny język, by one przypominały, że dawne wartości jak i język są ich spuścizną po czasach świetności wiary w Tiliona. Chciał tym samym zaznaczyć, że te czasy wracają i odrodzą się na nowych ziemiach w nowym Królestwie. Dlatego począwszy od tej pielgrzymki za głosem Tiliona, obowiązywać będą w Zakonie Tiliona stare nazwy rang.

Tak więc na czele zakonu stoi Abadir- zwany również Arcymistrzem całego klasztoru. W starożytnym języku Adabir znaczy Wieczny. Prawicą mu Sutgar, czyli Sędzia po dawnemu, lecz znany również jako "Miecz Sanktuarium" czy też "Arcypaladynem" pomiędzy głosami swych braci. Generalskie oko sprawdza każdego i zawsze ma radę godną najwyższego stratega. Pod jego wodzą Subany, czyli Feniksy w języku przodków, wznoszą chorągwie ku chwale światłości. Tylko zasłużony w boju Paladyn może uzyskać promocję na to stanowisko, by móc dowodzić podległymi mu oddziałami. W szeregi każdej chorągwi wchodzą ci najbardziej światu poznani, a imię ich jedno - Hadral, czyli Święty w starożytnym języku, dawniej znani jako Paladyni. Są to święci rycerze, okazałość owocu pracy, to nie wojak, a czyn sam w sobie Tiliona. Razem w szeregu także i stoją mężowie prawi, jak nie najlepsi, to rycerz uznany, co wzięty w opiekę okazał się zbrojnym pełnym wartości.

III. RANGI

W Zakonie Tiliona powrócono do starożytnego nazwiennictwa rang. Otwarto też bramy dla magów władających białą magią tak jak to miało miejsce za czasów historycznego Królestwa Arcanii.


Hierarchia rycerstwa (rangi) dawniej Palatyn czyli Abadir - Święty Arcymistrz klasztoru paladynów, Sutgar czyli dawniej Phalanx - Święty Generał pododdziałów, Suban czyli dawniej Feniks - Święty Dowódca chorągwi, Hadral dawniej Paladyn- Święty kawalerzysta zasilający szeregi chorągwi, Haddam dawniej Rycerz - Niewyświęcony kawalerzysta zasilający szeregi chorągwi, a także Kaute dawniej Giermek w starożytnym języku oznaczający posłaniec.
Rekrutacja do klasztoru odbywa się przed samym Sutgarem jako mieczem sanktuarium. Jest on nieskazitelnym duchem w ciele ludzkim, którego wiara, honor i oddanie nie zna sobie równych. W komnacie sakralnej klasztoru - Święty Generał Sutgar i Subany przeprowadzają rozmowę z Haddamami, aby przekonać się, czy wolą Tiliona było zjawienie się zbrojnego w świętościach sanktuarium i czy godzien jest wstąpić w szeregi którejś z chorągwi ciężkiej kawalerii. To jednak początek drogi, a zarazem jej środek. Bowiem, aby przekroczyć wrota, trzeba być Haddamem.

Przez słowo Hadral w murach klasztoru rozumie się męża zbrojnego, pasowanego przez wielmożnych - jak Władca, Hetman czy Magnat. Nikt tak naprawdę nie wie, co skrywają księgi klasztorne o nominacjach rycerstwa i w jaki sposób odbywa się Sacrum obrzędu wyświęcenia rycerza na świętego wojownika zasilającego chorągwie Zakonu Sprawiedliwości. Wszystko owiane jest bezwzględną tajemnicą, której nie wyjawią święci rycerze, a tylko im zostało dane poznać objawienie. Zbrojne ramię - Zakon Sprawiedliwości Abadir jest Arcymistrzem, to fechmistrz walki i głos samego Tiliona. Na to stanowisko wybierany jest Sutgar pod błogosławionym okiem Dowódcy Wojsk Irimgardzkich lub najwyższego stopniem Suli, co powiązane jest z tradycją sanktuarium. Arcymistrz trzyma pieczę nad wszelaką formą klasztoru, jest jego gospodarzem i zarazem wojewodą ziem należących do zakonu. Jego słowo jest słowem Tiliona. Sutgar to Generał Zakonu tak jak Abadir, tak i on jest tylko jeden. To prawa ręka Arcymistrza, a zarazem dowódca wszystkich chorągwi dowodzonych przez Subany.

Sutgar jest wybierany i ślubowany przez Abadira, zwany też Arcypaladynem potocznie wśród zakonników klasztoru. Suban jest chorążym, bowiem jego władza sięga dowództwa nad chorągwią kawalerii. Jest to doświadczony i wielokrotnie odznaczany Hadral, święty rycerz, którego zasługi sięgają przełomowych zmian w klasztorze. Subanów jest wiele, tyle, ile chorągwi i nigdy mniej lub więcej. Subanem danej chorągwi zostaje Hadral wcześniej zasilający jej szeregi, tak i członkowie pododdziału są mu najbliższą rodziną. To strateg pośród świętych, a swym czynem słowem i myślą ujawnił dowódczy potencjał. Hadral to wyświęcony rycerski mąż wiary, którego Tilion powołał do służby. Swą postawą obrazuje duszę klasztoru i zawsze czyny jego świadczą o najwyższym stopniu poświęcenia w sprawy wojny światłości z chaosem i wagi państwowej dotykającej klasztor. To ciężki kawalerzysta jak każdy w hierarchii rycerstwa, poczynając od rycerza, kończąc na Arcymistrzu zwanym Adabirem.

Haddam to kandydat na śluby paladyńskie, które winne być jego najwyższym i najcenniejszym celem w życiu. Poczuwa się do oddania pełnego, a jego czyn i słowa są nienaganne pod względem honoru dumy i pokory. Niewtajemniczony w nic, co poczyna być świętością od Hadrala po inskrypcje w klasztornych katakumbach. Przez pierwsze trzydzieści dni służby oddaje się w pełni nauce Tiliona nie opuszczając murów klasztornych. Zakon stał się elitą wśród rycerstwa, a jego rosnąca potęga wzbogaciła się o miano trzonu światłości. Dzięki ślubom złożonym Irimgardowi stali się także zaufaną częścią jego armii pod dowództwem Wodza wojsk. To kawalerzyści szkolący się w ciężkich bojach i zaciekłych walkach z piechotą, kawalerią, a także biorących udział w oblężeniach miast. Lubują się w swej niepowstrzymanej szarży z wykorzystaniem kopii długiej na 5,5 metra, drążonej od środka, co zmniejszało jej wagę nie zmniejszając wcale wytrzymałości, kiedy wraz z specyfikami nakładano na ich powierzchnię włókna z sprowadzanego bambusa. Zbroje płytowe, gdzie feniksa znak i Irimgardzkich wojsk - posiadają zdobioną powierzchnię zakrywaną peleryną błękitną, wiązaną na barkach, skąd spływa po plecach skrywając zakonnika. Nagolenniki i naramienniki z tego samego stopu wykute, a przyłbice ich specyficzne z nochalem chroniącym twarz przed wszelakim niebezpieczeństwem. Koncerz przy siodłach i tarcza długa po stracie konia ta formacja rycerska w piechotę ciężką zamienia się prędko. Wierzchowce ich piękne i potężne w swej krasie, rasa zwana Rasthar, a pochodzenie jej Irimgardzkie. Szkolenie pododdziałów ich odbywa się wewnątrz klasztornych murów, skąd sztuki rycerskie nie są zdradzane. Każda z Chorągwi liczy około 100 jednostek ciężkiej kawalerii lecz liczba chorągwi dotąd nikomu nie jest znana.
_________________

I. Głowa Tilliona - Medycy, Uczeni i Magowie
Uczeń Zakonu ( 0-29lvl)
Uczony Zakonu (30-59lvl)
Nauczyciel Zakonu (60-79lvl)
Mistrz uczonych Zakonu (80-100lvl)

II. Oczy Tilliona - Zwiad
Obserwator Zakonu (0-29lvl)
Zwiadowca Zakonu (30-59lvl)
Starszy zwiadowca Zakonu (60-79lvl)
Dowódca zwiadu Zakonu (80-100lvl)

III. Uszy Tilliona - Wywiad
Rangi utajnione

IV. Plecy Tilliona - Służba
Służący/Kuchcik (0-29lvl)
Starszy służący/Pomocnik kucharza (30-59lvl)
Podczaszy/Kucharz (60-79lvl)
Opiekun służby/Mistrz kuchni (80-100lvl)

V. Zbrojne ramię Tilliona
Rycerz (profesja rycerz)*
Paladyn ( profesja paladyn)*
Feniks (min 80 lvl )*
Phalanx (min 90 lvl)*
Palatyn (min 90 lvl)**
*wymagane obywatelstwo Państwa w którym jest Zakon
**wymaga założenia i kierowania
organizacj Paladynów, zgodnie z jej opisem

VI. Sztylet Tilliona - Wojownicy Zakonu
Rekrut Zakonu (0-29lvl)
Wojownik Zakonu (30-59lvl)
Weteran Zakonu (60-79lvl)
Dowódca Wojowników Zakonu (80-100lvl)

VII. Ręce Tilliona - Rzemieślnicy
Praktykant Zakonu (0-29lvl)
Czeladnik Zakonu (30-59lvl)
Ekspert fachu Zakonu (60-79lvl)
Mistrz fachu Zakonu (80-100lvl)

VIII. Nogi Tilliona - Opiekunowie koni
Stajenny (0-29lvl)
Starszy stajenny (30-59lvl)
Objeżdżacz (60-79lvl)
Zaklinacz (80-100lvl)

XI. Ranga specjalna
Za dokonania fabularne, członek Zakonu może otrzymać rangę indywidualną, nie wynikającą z przyjętej hierarchii.

X. Ranga Honorowe - Przyjaciel paladynów
Jest to osoba dla której bramy Zakonu są zawsze otwarte i chętnie witana jest w jego progach. Wprawdzie z różnych powodów nie chce ona, bądź nie może zostać pełnoprawnym członkiem Zakonu, jednakże jej przyjaźń z paladynami jest tak duża, iż traktowana jest jako część wspólnoty. Należy wiedzieć, iż "Przyjacielem paladynów" nie zostaje każdy, lecz jest to duże wyróżnienie, którym obdarowują paladyni nieliczne osoby.
Ostatnio edytowano Pn, 26 sie 2013, 17:19:30 przez Bishmar, łącznie edytowano 15 razy
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Ebbervar » Pt, 21 cze 2013, 17:11:16

W starych kronikach Zakonu można przeczytać o historii trzech braciach z klasztoru
przeczytać historię o trzech braciach z klasztoru
Manuskrypty ujawniają wszelka wiedzę
wszelką
Trzej bracia władali fortecą, gdzie obecnie mieścił się Zakon Sprawiedliwości.
jak piszesz o przeszłości to słowo obecnie tak jakoś nie pasuje --> Trzej bracia władali fortecą, gdzie znajdował się Zakon Sprawiedliwości.
Jeden był Wiarą, drugi Miłością, a trzeci Mędrcem co dawał nadzieję.
przed "co" przecinek
Zwał się Ronin - Suli wielki, co krew swą posiadał z Rodu dotąd żywego, zwanego Rion.
nie jestem pewien czy Rodu tu ma być z dużej skoro dalej jest podane "nazwisko"
Byli jednością i walkę czynili - przeciwko złemu i wrogom ziemi feniksa.
"czynili" bym zamienił na kierowali albo prowadzili przeciwko złu i wrogom...
Król miał ich ofiarność, a w zamian swą miłości oddawał, bowiem sprawiedliwym był władcą.
unikaj takich sformułowań "starodawnych" swą miłości --> Król miał ich lojalność i ofiarność, w zamian darzył ich szacunkiem i zaufaniem. [Niekoniecznie władca sprawiedliwy musi miłość okazywać]
Ostatnio edytowano Pt, 21 cze 2013, 23:06:58 przez Ebbervar, łącznie edytowano 1 raz
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Bishmar » Pt, 21 cze 2013, 18:43:46

wszelkie poprawki wstawione :)
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Ebbervar » So, 22 cze 2013, 10:24:34

Marcin, 6 kwi 2013, 18:10
2. Z projektu Irimgardu w ogóle znika ZPT i cała pozostałość po Arcanii i ZPT przenosi się gdzieś indziej gdzie zasady państwa będą współgrały z założeniami organizacji (można nawet pokusić się o opisanie własnego państwa)


W nowym opisie organizacji dostosowano się do tego.

Do`Awhen
Związku z tym:
1. Opis ZPT zostanie zmieniony, gdyż jego obecna wersja pozostanie w ramach opisu Irim. My natomiast odegramy fabularne opuszczenie Irim. Stworzymy nowy opis bazujący i wzorujący się na starym. Elementem wspólnym będzie historia, gdyż u nas i w opisie Irim będzie taka sama, aczkolwiek u nas będzie informacja, iż część Zakonu postanowiła z pewnych przyczyn opuścić ziemie Irimgardu. Można to nazwać rozłamem w Zakonie.


Akceptuję opis organizacji.
Wszystko zostało rozegrane fabularnie:
- nominacje
- powód opuszczenia Irimgardu
- podział ZPT na dwa odłamy
- wyruszenie z Irimgardu
- Zakon Tiliona jest na dobrej drodze, by odkryć nową ziemię pod państwo http://www.gildwars.net/viewtopic.php?f=164&t=4498

"Nominacje i narada... ZPT" http://www.kf2.pl/sesje-fabularne/sesja/2023/1
"Głos Tilliona - legenda Rogu. Nowy dom." http://www.kf2.pl/sesje-fabularne/sesja/2449/1

//W tym miejscu ośmielę się pochwalić pod tym kątem organizację ZT. Starają się najważniejsze rzeczy mieć uporządkowane na drodze fabularnej w codziennikach. Dają dobry przykład.

Aha prośba do admina - by zmienić im nazwę w grze na Zakon Tiliona - w swych szeregach nie mają tylko i wyłącznie już rycerzy, paladynów.
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Bishmar » So, 22 cze 2013, 10:39:03

Jak dla mnie to ZPT nadal moze byc specjalnymi jednostkami Irimgardu z siedzibą w Solinde. Ta wiara nie jest niczym nowym, a paladyni są tam uważani za kapłanów. Założenie było takie, że nie chodzi o osłabienie Irimgardu z tej specjalnej jednostki jakim są paladyni ale bardziej teraz by byli jako NPC. To my Tworzymy oddzielną organizacje, aby nie było konfliktu na bazie prawa, ale jednocześnie Zakon dba o swoje placówki gdziekolwiek by nie był ;). Także z daleka się trzymać od Solinde najeźcy :D.
ZPT z ZT różnią się od siebie tym ze ZT dzieki odrebnosci i zrezygnowaniu ze zwierzchnictwa Irimgardu moze miec w swoich szeregach magów.
ZT nie ma nic przeciwko dobrej magii ale złą bedzie tępić. Dodatkowo ZT nadal bedzie chcialo pomagać rodzinom i dzieciom, które mają jakies magiczne umiejetnosci, które nie maja prawa bytu w Irimgardzie.

Poza tym niektórzy paladyni wychowali się w Irimgardzie i oni nadal służa Tilionowi i maja swój konserwatywny pogląd na temat magii i tyle. Nikt tego nie zmieni bo to zupełnie tak jakby z chciano zmienić Irimgardczyka aby nim nie był :). Te zasady wojowniczego Państwa składają się na każdego rdzennego Irimgardczyka.

Także powtarzam, ZPT nadal jest w Irimgardzie jeżeli nikt nie ma nic przeciwko temu. Jest on skoncentrowany głównie na paladynach i rycerzach tak jak w pierwotnym projekcie.
Natomiast ZT to inny twór skupiających w swych szeregach o wiele szersze grono profesji - w tym wszelkich dobrych magów.
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Ebbervar » So, 22 cze 2013, 10:49:40

Aha, by nie było jakiś niedomówień czy cuś. Do`Awhen planował mieć na obszarze Dworu Feniksa (viewtopic.php?f=164&t=4297&hilit=+Dw%C3%B3r+Feniksa) jedną placówkę - klasztor, która miała być rozpisana jako osobna lokacja. Czy się za to wezmą to już sprawa ZT. Taki zamysł padł.
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Bishmar » So, 22 cze 2013, 10:58:27

Zanim tam dojdziemy w sesji to powinno być zrobione. Takżę tak, zamysł Do'Awhen zostanie podtrzymany.
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Ethan » So, 22 cze 2013, 15:27:03

Odnośnie tego feniksa, chciałbym uczulić mg na unikalność nazewnictwa/herbów. Wszystko co związane jest z feniksem widnieje już na sztandarach w Irimgardzie. Nazewnictwo feniksa jest silnie zakorzenione w Solinde ze względu na Arcanię, krainę Feniksa, z której się wywodzi. Ja bym uważał na powielanie tej nazwy feniksa gdziekolwiek. Heraldyka jest niezwykle istotna.
Obrazek
Avatar użytkownika
Ethan
Mistrz legend
Mistrz legend
 
Posty: 4713
Dołączył(a): Śr, 24 cze 2009, 14:43:24
ID: 3

przez Ebbervar » So, 22 cze 2013, 18:59:04

Odnośnie Feniksa MG jest "uczulony" na te nazewnictwo. Radziłbym jednak wpierw przeczytać to:
http://wiki.kf2.pl/index.php/Topografia_Cesarstwa
Obszar na terenie Cesarstwa o nazwie "Dwór Feniksa" istnieje ho ho ho od bardzo dawna i nie ulegnie zmianie. Może być na terenie Fallathanu nazewnictwo Feniks używane na wiele sposobów. Chociażby dlatego, że Feniksy o te --> http://wiki.kf2.pl/index.php/Feniks upodobały sobie akurat pewien obszar w Cesarstwie. Historia Księstwa Złotego Feniksa wyjaśni wszystko, co i jak. Irimgard nie ma wyłączności na "feniksa".
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Ethan » So, 22 cze 2013, 19:06:10

Heraldyka musi być unikalna, o to mi tylko chodzi.
Obrazek
Avatar użytkownika
Ethan
Mistrz legend
Mistrz legend
 
Posty: 4713
Dołączył(a): Śr, 24 cze 2009, 14:43:24
ID: 3

przez Ebbervar » So, 22 cze 2013, 19:58:51

No Twój argument jest słaby. Ktoś ma w herbie np lwa to co? Nie może być lew na innym herbie w innym położeniu, kompozycji? Oczywiście że może. Tylko w innym kolorze, koronie, stojący, leżący itp. Tym się różnią herby. Różnorodnością szczegółów. Nie ma czegoś takiego, że biorę lwa i inni już nie mogą go mieć. Biorę feniksa a inni już go nie mogą? Oczywiście, że mogą. Tylko ma się różnić od Irimgardzkiego. Proste.
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Ethan » So, 22 cze 2013, 20:10:31

No jasne, tworzymy nasz własny unikalny świat, ale nie możemy już wymyślić czegoś zupełnie unikalnego. Trzeba robić ludziom papkę z mózgu podobnymi nazwami i podobnymi herbami pod lekko zmienionym kątem. Dla mnie to jest niezrozumiałe skoro to wy jako mg akceptujecie nowe elementy świata.
Róbcie jak chcecie, ale nie dziwcie się, że ludzie gubią się w informacjach o świecie.
Obrazek
Avatar użytkownika
Ethan
Mistrz legend
Mistrz legend
 
Posty: 4713
Dołączył(a): Śr, 24 cze 2009, 14:43:24
ID: 3

przez Arivald » So, 22 cze 2013, 20:13:37

Ethan napisał(a):No jasne, tworzymy nasz własny unikalny świat, ale nie możemy już wymyślić czegoś zupełnie unikalnego. Trzeba robić ludziom papkę z mózgu podobnymi nazwami i podobnymi herbami pod lekko zmienionym kątem. Dla mnie to jest niezrozumiałe skoro to wy jako mg akceptujecie nowe elementy świata.
Róbcie jak chcecie, ale nie dziwcie się, że ludzie gubią się w informacjach o świecie.

Herb rodziny Daun oraz lordów Oberstein i Broich: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _2.svg.png
Herb lordów Densborn i marszałków Luksemburgu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _4.svg.png

Herb lordów Dudelange: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ge.svg.png
Herb lordów Dudeldorf: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rf.svg.png

I tak dalej, i tak dalej. Czasem nawet bracia, którzy dziedziczyli lub otrzymywali jednocześnie różne ziemie opracowywali sobie "własne" wersje herbów, które różniły się np. tylko kolorem. Bękarty natomiast dodawały pręg wzdłuż herbu ojca i tak dalej, i tak dalej. Chyba aż tak unikalna heraldyka jednak nie jest, bo istnieje pełno prawie że identycznych herbów w historii europejskiej :)
Obrazek
Avatar użytkownika
Arivald
Obieżyświat
Obieżyświat
 
Posty: 436
Dołączył(a): N, 22 maja 2011, 20:44:19
ID: 208

przez Ebbervar » So, 22 cze 2013, 20:16:07

Nie chce mi się bardziej tłumaczyć. Dwór Feniksa istniał w grze w tym samym czasie co Irimgard i wtedy jakoś się nazwy nie czepiałeś. Nie jest robiona papka z mózgu. Kto umie czytać ten wie, że jest:

Feniks:
- w bestiariuszu
- w lokacji Cesarstwa
- jako ranga Feniksa
- w herbie Irimgardu.

Więc bez robienia problemu z przysłowiowej dupy, jak to sam ostatnio ująłeś.
XI Przykazanie - "Szanuj swego MG. Zawsze możesz mieć gorszego..."

"Napchany jestem sesjami, jak krowi pęcherz..." by Gotrek, czyli humor khazadzki

"Oświadczam, iż, podczas pisania posta, kierowały mną wyłącznie czyste i niezmącone złością pobudki, takie jak: żywe zainteresowanie i ciekawość. Moja wypowiedź nie jest zaczepna. Wielka Rzepa mi świadkiem :D" by Ma`Arei

Obrazek
Ebbervar [2505]
Avatar użytkownika
Ebbervar
Administrator
Administrator
 
Posty: 3959
Dołączył(a): So, 2 cze 2012, 15:25:56
Lokalizacja: Łodź
ID: 2505

przez Ethan » So, 22 cze 2013, 20:37:04

Spójrz w panel do pytań rekrutacyjnych. Są tam naprawdę szczegółowe pytania o heraldykę (zdaje się, że cesarstwa). Gracz z małym stażem po prostu się zakręci. Poza testem (bo uważam, że takie pytania powinny zniknąć jako zbyt szczegółowe), w zwykłym odgrywaniu też może dojść do nieporozumień. Dziwie się, że dla ciebie to problem z dupy jako osoby akceptującej nowe elementy gry. Na serio mamy w kanonie symboli fantasy tylko feniksa ? Istniał dwór, w porządku, ale herb chyba nie istniał i można by wymyślić i zaakceptować coś innego, nie ?
Skoro nie widzisz problemu to temat uważam za zakończony, pozdro.
Obrazek
Avatar użytkownika
Ethan
Mistrz legend
Mistrz legend
 
Posty: 4713
Dołączył(a): Śr, 24 cze 2009, 14:43:24
ID: 3

Następna strona

Powrót do Organizacje

cron

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość