Kroniki Fallathanu MMORPG - Forum dyskusyjne Tekstowej Gry Fabularnej

Forum Archiwalne, zapraszamy na forum w grze.

Tillion (opis poprawiony)

Bogowie to dość ważny element świata Fallathanu, opisy ich dotyczące trafić muszą tutaj.

Moderator: Skrybowie

przez Sokół » Śr, 25 lut 2015, 17:37:40

Ponownie, starałam się mocno nie ingerować w opis bóstwa jak i kapłaństwa, jednak pewne rzeczy trzeba było usunąć, by było zgodne z wymogami.

Nazwa:
Tillion

Wygląd:
Przedstawiany jest jako wojownik w wieku około trzydziestu lat, o krótkich włosach, mocnych rysach twarzy i pewnym siebie spojrzeniu. Ubrany jest w pełną zbroje płytową, a na plecach przewieszony ma płaszcz. Oręż trzymany przez niego jest przedstawiany na dwa sposoby: albo trzyma w jednym ręku miecz, a w drugim tarczę, albo obie ręce opiera na pionowo wbitym w ziemie mieczu. Czasem także przedstawiany jest jako rycerz siedzący na tronie o który opiera się z jednej strony miecz, zaś z drugiej strony tarcza. Częstym elementem pojawiającym się jest znak feniksa wygrawerowany na tarczy. Od każdego jego przedstawienia bije odwaga, uczciwość i sprawiedliwość.

Symbolika:
Skrzyżowane ze sobą miecz i tarcza
– to symbol sprawiedliwości i prawości. Powszechnie reprezentują dwa sposoby działania boga Tilliona, oraz osób, które postępują w jego imieniu. Czasem w imię Tilliona trzeba użyć miecza, aby wymierzyć sprawiedliwość, która jest łamana, aby przywrócić ład i porządek, który został naruszony. Także zdarza się, że w imię boga trzeba stanąć w czyjejś obronie, unieść tarczę i zasłonić tych, którzy ochrony potrzebują.

Feniks - jest to symbol mocy boga Tilliona i jednocześnie znak, który noszą zarówno wyznawcy jak i paladyni z Zakonu Paladynów Tilliona. Moc boga ma to do siebie, że nigdy nie ginie, nawet gdy wydaje się, że zło i niesprawiedliwość zwyciężają – jego potęga zawsze powstanie, jak feniks z popiołów i spali wrogów w żywym ogniu sprawiedliwości.

Pod jaką Potęgę podlega:
Norna/Rudra

Opowieść o bogu:
Od kiedy Tillion, bóg prawdy, męstwa i najwyższej sprawiedliwości jest z nami? Ja odpowiem, że jest obecny od początku. Już gdy świat tworzył się, gdy poszczególnie bogowie ingerowali w jego struktury, gdy go tworzyli, on już był... i strzegł struktur tego świata. Tillion był tym, który wszędzie zaprowadzał sprawiedliwość tam, gdzie inni bogowie zaniedbywali, tworzyli różne rzeczy, albo bez umiaru, albo czegoś co powinni dać nie dawali, on pilnował, aby zostało dane w odpowiedni sposób. Tillion jest nazwany Sprawiedliwym, gdyż to on strzeże, aby nasz świat był sprawiedliwy i nieustannie pilnuje zapędy innych bogów.
Lecz to nie koniec działań boga Tilliona w świecie, gdyż gdy pojawiły się inteligentne rasy i tu także moc Tilliona znalazła miejsce swego działania. To on tchnął w istoty honor, uczciwość, odwagę i sprawiedliwość. Cechy te są odbiciem samego Tilliona i dzięki posiadaczom tych cech nasz świat ma stawać się lepszy... On jest siłą wojowników, gdy w nich rozpala ogień odwagi i honoru. On jest mądrością władców i sędziów, gdy oświeca ich co jest sprawiedliwe i dobre. On w każdym człowieku umieszcza uczuciowość i światło sumienia, aby życie toczyło się ku dobru. Jak widzisz Tillion jest zawsze z nami i wspiera każdego kto postępuje za jego przykładem.

Dogmaty Wiary:
1. Walka i wojna są częścią życia, miejscem próby charakteru i drogą prowadzącą do samego Tilliona.
2. W obronie sprawiedliwości zawsze staniesz do walki.
3. Będziesz sprawiedliwy, czy to w swoich czynach, czy słowach, a jeśli będzie taka potrzeba staniesz w obronie sprawiedliwości.
4. Będziesz postępował honorowo i uczciwie, nie złamiesz swojego słowa, ani nie wyrzekniesz się wartości w które wierzysz.
5. Wszelkich praw będziesz przestrzegał, czy to świętych praw pochodzących od samego Tilliona, czy praw twojego króla, czy innych praw, które będą ciebie obejmowały, o ile nie będą one ustanowione przeciw ludziom, lub jeśli ich złamanie uratuje życie ludzkie.

Obrzędy i święta:
Dzień bohaterów

Jest to święty dzień w Irimgardzie, w którym ludzie weselą się i bawią - obchodzi się go również w innych państwach, ale na znacznie mniejszą skalę. Przez cały dzień, czy to w domach rodzinnych, czy na spotkaniach w tawernach, czy na wielkich hucznych zabawach wspominani są bardziej lub mniej znani bohaterowie, głównie wojownicy, którzy w ten czy w inny sposób dokonali czynów heroicznych w imię Tilliona. Apogeum święta odbywa się wieczorem, gdzie spotykają się wszyscy ludzie z okolicy, na środku rozpala się wielkie ognisko, zaś wokół trwają najróżniejsze rozmowy i huczne zabawy. Święto to obchodzi się na początku wiosny (1 Nathmel). Niektórzy mówią, iż święto to zagrzewa wojowników do przyszłych walk, które niechybnie przychodzą po zimie.

Święto sprawiedliwych
Jest to dzień w którym już nieco z większą powagą ludzie razem gromadzą się i rozmawiają, rozstawione są stoły pełne różnych przekąsek, lecz najważniejszym momentem dnia są przedstawienia. Przedstawienia te zwykle opowiadają historie już wszystkim dobrze znane, lecz liczy się sposób odegrania, oraz pokazanie jakiegoś elementu wyraźniej i w nowy sposób. A te różne opowieści mówią o ludziach, którzy w historii zasłużyli się wyjątkową mądrością, uczciwością, dobrocią i sprawiedliwością. Mówi się, że historie te mają ludzi uczyć, aby sami stawali się tacy jak bohaterowie tychże opowiadań, którzy byli żywym odbicie chwały boga Tilliona. Warto jednak podkreślić, że nie są to postaci wymyślone, lecz prawdziwi ludzie którzy kiedyś żyli. Święto obchodzone jest w środku lata (27 Axumel).

Wspomnienie wojen
Jest to święto pamięci o przeszłości i czasach, gdy Daakarowie władali ziemiami Fallathanu. Odbywa się w środku zimy (15 Festyar), gdy zazwyczaj większe wojny nie mogą się odbywać z powodu głębokich śniegów. Ludność wtedy cała ma możliwość spotkać się wspólnie w chatach przy ciepłych kominkach, oraz gorącym jadle, oraz piciu i wspominać czasy bliższe i bardziej zamierzchłe, a głównie chodzi o wojny, z kim były toczone, z jakich powodów, jak przebiegały i jak się zakończyły. Mądrzy ludzie twierdzą, że jest to niezwykle ważne święto, gdyż dzięki niemu z pokolenia na pokolenie jest przekazywana przeszła wiedza i nauka na przyszłość, a także świadomość jak bóg Tillion wspierał ludzi w trakcie tych wojen.

Miejsce Kultu / Opis Świątyń:
Tillion jest głównym bóstwem Irimgardu i na terenach tego królestwa jego wyznanie jest najpowszechniejsze, nie jest to jednak żadne ograniczenie względem innych państw i wiary na ich terenach. Największą grupę jego wyznawców stanowią wojownicy, ale także wiernymi są ci, którzy wyznają wartości odwagi, honoru i sprawiedliwości. Świątyniami są zwykle klasztory Zakonu Paladynów Tilliona, gdzie wyznaczone są odpowiednie miejsca na modlitwy. Nie jest to jednak regułą, spotyka się bowiem zwykłe, niczym nie wyróżniające się budynki, zdobione zaledwie płaskorzeźbami symboli bóstwa, oznaczające, że w tym konkretnym miejscu można go czcić. Zazwyczaj są to spore pomieszczenia o dość surowym wykończeniu, które wypełnione są drewnianymi ławami, zaś na przeciw ław znajduje się posąg Tilliona. Wierzący mogą także udać się do paladynów o radę, a także z jakąkolwiek prośbą o pomoc. Główny i zarazem najstarszy klasztor Zakonu - znajduje się na plecach wschodnich gór Krańca Świata. Podobne, nieco młodsze budowle znajdują się jednak w każdym państwie, w którym czci się imię tego boga. W całym Sferrum są rozsiane małe kapliczki w których znajdują się posągi przedstawiające boga Tilliona, do których udają się wierni w różnych sytuacjach: wojownicy przed bitwą lub po niej, bądź wszyscy wierni, gdy szukają porady jak mają sprawiedliwie, bądź honorowo postąpić.

Relikwie:
Wierzy się, że antyczna, zniszczona tarcza z symbolem feniksa oraz przełamany na pół, wyszczerbiony miecz należały niegdyś do samego boga, i to za ich pomocą wywalczył w świecie sprawiedliwość. Relikwie te znajdują się w głównej świątyni, skryte przed oczami wiernych w bezpiecznym miejscu. Jeden z mitów mówi, że pewnego dnia sam Tillion zstąpi po swój oręż i poprowadzi znów zastępy rycerzy do walki.

Kapłani

Charakterystyka:

Powszechnie znani jako Paladyni Tiliona, ale również mnisi w innych rejonach Fallathanu cieszą się tym mianem. Tylko Paladyni i mnisi wypełniający wolę boga i żyjących zgodnie z jego przykazaniami. Należy wiedzieć, iż w Zakonach czy Klasztorach nie przebywają nie paladyni, ale także ci którzy ich wspierają (np. zakonni rzemieślnicy, mnisi, i inni).

Hierarchia:
Palatyn jest Arcymistrzem, to fechmistrz walki i głos samego Tilliona. Na to stanowisko wybierany jest Phalanx pod błogosławionym okiem Dowódcy Wojsk danego Państwa. Arcymistrz trzyma pieczę nad wszelaką formą klasztoru, jest jego gospodarzem i zarazem wojewodą ziem należących do zakonu. Jego słowo jest słowem Tilliona.

Phalanx to prawa ręka Arcymistrza, a zarazem dowódca wszystkich chorągwi dowodzonych przez Feniksów. Phalanx jest wybierany i ślubowany przez Palatyna, zwany też Arcypaladynem potocznie wśród zakonników klasztoru.

Feniks jest chorążym, bowiem jego władza sięga dowództwa nad chorągwią kawalerii. Jest to doświadczony i wielokrotnie odznaczany paladyn, święty rycerz, którego zasługi sięgają przełomowych zmian w klasztorze. Feniksów jest wiele, tyle, ile chorągwi i nigdy mniej lub więcej. Feniksem danej chorągwi zostaje paladyn wcześniej zasilający jej szeregi, tak i członkowie pododdziału są mu najbliższą rodziną. To strateg pośród świętych, a swym czynem słowem i myślą ujawnił dowódczy potencjał.

Paladyn to wyświęcony rycerski mąż wiary, którego Tillion powołał do służby. Swą postawą obrazuje duszę klasztoru i zawsze czyny jego świadczą o najwyższym stopniu poświęcenia w sprawy wojny światłości z chaosem i wagi państwowej dotykającej klasztor. To ciężki kawalerzysta jak każdy w hierarchii rycerstwa, poczynając od rycerza, kończąc na Arcymistrzu zwanym Palatynem.

Rycerz Tilliona
to kandydat na śluby paladyńskie, które winne być jego najwyższym i najcenniejszym celem w życiu. Poczuwa się do oddania pełnego, a jego czyn i słowa są nienaganne pod względem honoru dumy i pokory. Niewtajemniczony w nic co poczyna być świętością od Paladyna po inskrypcje w klasztornych katakumbach. Przez pierwsze trzydzieści dni służby oddaje się w pełni nauce Tilliona nie opuszczając murów klasztornych.

Rekrutacja do klasztoru odbywa się przed samym Phalanxem jako Mieczem Sanktuarium. Jest on nieskazitelnym duchem w ciele ludzkim, którego wiara, honor i oddanie nie zna sobie równych. W komnacie sakralnej klasztoru - Święty Generał Phalanx i Feniksy przeprowadzają rozmowę z rycerzem, aby przekonać się, czy wolą Tilliona było zjawienie się zbrojnego w świętościach sanktuarium i czy godzien jest wstąpić w szeregi którejś z chorągwi ciężkiej kawalerii. To jednak początek drogi, a zarazem jej środek. Bowiem aby przekroczyć wrota, trzeba być rycerzem. Przez słowo rycerz w murach klasztoru rozumie się męża zbrojnego, z pełnej krwi szczepu człeka pasowanego przez wielmożnych - jak Władca, Hetman czy Magnat - każdej świętej dla paladynów ziemi na której wielbi się boga Tiliona. Nikt tak na prawdę nie wie, co skrywają księgi klasztorne o nominacjach rycerstwa i w jaki sposób odbywa się Sacrum obrzędu wyświęcenia rycerza na świętego wojownika zasilającego chorągwie Zakonów Sprawiedliwości. Wszystko owiane jest bezwzględną tajemnicą, której nie wyjawią święci rycerze, a tylko im zostało dane poznać objawienie.

Wtajemniczenia:
brak

Autorzy:
Abira (id 1700 - gracz nieaktywny)
Poprawki: Tishtry [9776], Bishmar Vilverin [505]
Ostatnio edytowano So, 28 lut 2015, 13:05:27 przez Sokół, łącznie edytowano 1 raz
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Bishmar » Pt, 27 lut 2015, 23:10:35

Skoro uaktualniasz info to się wypowiem po przeczytaniu opisu...
Myślę, że nie powinno się mieszać w opis bóstwa info o organizacji. Bóstwo to bóstwo, które może być wyznawane wszędzie, niezależnie od kontynentu. To wiara w boga sprawiedliwości. Hierarchia wszędzie będzie wyglądać tak samo. Natomiast placówki wiernych Tiliona oraz organizacje które wielbią Tiliona powinny być dodane na samym końcu jako informacja i uzupełnienie opisu. *np w punkcie : Miejsca kultu/wiary

przykładowo: Państwo / lokalizacja -
1. Irimgard / Solinde - Klasztor Zakonu Paladynów Tiliona pod opacznością ducha gwardii Gloria Regis Officium Tenui Honoris.
2. Cesarstwo / Dwór Feniksa - Klasztor Złotego Feniksa opaczności Tiliona Sprawiedliwego

________

Ponad to w dogmatach wiary wyrzuciłbym dwa punkty, które bardziej związane są z podejscie organizacji niżeli z wiarą samą w sobie.
2. W obronie ojczyzny czy domu zawsze staniesz do walki.
3. Odwaga będzie twoim przymiotem na polu walki.

W hierarchii też bym zmodyfikował to, że Rycerz powinien być zmieniony na Rycerz Tiliona - z opisu bowiem wynika, że jest on przygotowywany do święceń, a więc nie jest to zwykły Rycerz jakich może być wielu.

I rzecz jasna usunął bym warunki rekrutacji.
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Sokół » So, 28 lut 2015, 13:06:38

Bish, dzięki za pomoc teraz :) mimo wszystko, przydatne wskazówki mi dałeś. Poprawiłam, mam nadzieję, że wyłapałam, co trzeba. Głównie zależało mi, by oddzielić Tilliona od ZPT jako bóstwo, a samo ZPT przyrównać do kapłanów. NIe wiem, czy szłam dobrym tropem.
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Bishmar » Pn, 2 mar 2015, 13:59:40

Z tego co widzę, opis wymaga dalszej poprawy.

np.

Cyt : Dzień bohaterów
Jest to święty dzień w Irimgardzie, w którym ludzie weselą się i bawią. Przez cały dzień, czy to w domach rodzinnych, czy na spotkaniach w tawernach, czy na wielkich hucznych zabawach wspominani są bardziej lub mniej znani bohaterowie, głównie wojownicy, którzy w ten czy w inny sposób dokonali czynów heroicznych w imię Tilliona. Apogeum święta odbywa się wieczorem, gdzie spotykają się wszyscy ludzie z okolicy, na środku rozpala się wielkie ognisko, zaś wokół trwają najróżniejsze rozmowy i huczne zabawy. Święto to obchodzi się na początku wiosny (1 Nathmel). Niektórzy mówią, iż święto to zagrzewa wojowników do przyszłych walk, które niechybnie przychodzą po zimie.


Faktycznie, jest to święto w Irimgardzie, ale może być też obchodzone tego dnia w każdym innym Państwie. Dlatego wprowadziłbym w opisie Tiliona bardziej neutralne fakty. Tak jak to jest opisane w poniższych świętach :Święto sprawiedliwych czy Wspomnienie wojen.

tj.

Dzień bohaterów
Święto to obchodzi się na początku wiosny (1 Nathmel). Niektórzy mówią, iż święto to zagrzewa wojowników do przyszłych walk, które niechybnie przychodzą po zimie. Dzień, w którym ludzie weselą się i bawią. Przez cały dzień, czy to w domach rodzinnych, czy na spotkaniach w tawernach, czy na wielkich hucznych zabawach wspominani są bardziej lub mniej znani bohaterowie, głównie wojownicy, którzy w ten czy w inny sposób dokonali czynów heroicznych w imię Tilliona. Apogeum święta odbywa się wieczorem, gdzie spotykają się wszyscy ludzie z okolicy, na środku rozpala się wielkie ognisko, zaś wokół trwają najróżniejsze rozmowy i huczne zabawy.


_________

Kolejnym punktem jest Miejsce i opis Świątyń. Tu też zrezygnowałbym z pisaniu o jednym Państwie, bo to ma na pewno opisane w projekcie Państwa.

Miejsce Kultu / Opis Świątyń:

1. Państwo : Irimgard.
Tillion jest głównym bóstwem Irimgardu i na terenach tego królestwa jego wyznanie jest najpowszechniejsze. Największą grupę jego wyznawców stanowią wojownicy, którzy są najważniejszym stanem społecznym Irimgardu, ale także wiernymi są ci, którzy wyznają wartości odwagi, honoru i sprawiedliwości. W obu największych miastach Irimgardu bóstwo to jest świetnie znane, a kult jego rozległy. Szczególnie w mieście Solinde, dawniej zwanym Arcanią, powszechnie wiadomo jest o wielkich czcicielach boga w postaci paladynów. Związani dawną historią z miastem tym paladyni w nim największą liczbą przebywają, pamiętając czasy założenia Zakonu, kiedy istniał kraj Arcania, który zwany był ziemią feniksa. Świątyniami są klasztory Zakonu Paladynów Tilliona, gdzie wyznaczone są odpowiednie miejsca na modlitwy. Zazwyczaj są to wielkie komnaty o dość surowym wykończeniu, które wypełnione są drewnianymi ławami, zaś na przeciw ław znajduje się wielki posąg Tilliona przedstawiający jeden z jego wizerunków. Wierzący mogą także udać się do paladynów o radę, a także z jakąkolwiek prośbą o pomoc. Główny klasztor Zakonu zaś znajduje się na plecach wschodnich gór Krańca Świata. W całym królestwie także są rozsiane małe kapliczki w których znajdują się posągi przedstawiające boga Tilliona, do których udają się wierni w różnych sytuacjach: wojownicy przed bitwą lub po niej, bądź wszyscy wierni, gdy szukają porady jak mają sprawiedliwie, bądź honorowo postąpić.

Świątynie w Irimgardzie:
Świątynia Tilliona w Homanie
Świątynia Tilliona w Solinde
Świątynia Tilliona w Ilhirei

2. Państwo : Cesarstwo
Świątynia Tiliona w Dworze Feniksa

I tak będzie można dodawać różne miejsca jeżeli się pojawią...
_______________

I dalej:

Kapłani

Charakterystyka:
Powszechnie znani jako Paladyni Tiliona, ale również mnisi w innych rejonach Fallathanu cieszą się tym mianem. Tylko Paladyni i mnisi wypełniający wolę boga i żyjących zgodnie z jego przykazaniami. Należy wiedzieć, iż w Zakonach czy Klasztorach nie przebywają nie paladyni, ale także ci którzy ich wspierają (np. zakonni rzemieślnicy, mnisi, i inni).

Hierarchia:
Palatyn jest Arcymistrzem, to fechmistrz walki i głos samego Tilliona. Na to stanowisko wybierany jest Phalanx pod błogosławionym okiem Dowódcy Wojsk danego Państwa. Arcymistrz trzyma pieczę nad wszelaką formą klasztoru, jest jego gospodarzem i zarazem wojewodą ziem należących do zakonu. Jego słowo jest słowem Tilliona.

Phalanx to prawa ręka Arcymistrza, a zarazem dowódca wszystkich chorągwi dowodzonych przez Feniksów. Phalanx jest wybierany i ślubowany przez Palatyna, zwany też Arcypaladynem potocznie wśród zakonników klasztoru.

Feniks jest chorążym, bowiem jego władza sięga dowództwa nad chorągwią kawalerii. Jest to doświadczony i wielokrotnie odznaczany paladyn, święty rycerz, którego zasługi sięgają przełomowych zmian w klasztorze. Feniksów jest wiele, tyle, ile chorągwi i nigdy mniej lub więcej. Feniksem danej chorągwi zostaje paladyn wcześniej zasilający jej szeregi, tak i członkowie pododdziału są mu najbliższą rodziną. To strateg pośród świętych, a swym czynem słowem i myślą ujawnił dowódczy potencjał.

Paladyn to wyświęcony rycerski mąż wiary, którego Tillion powołał do służby. Swą postawą obrazuje duszę klasztoru i zawsze czyny jego świadczą o najwyższym stopniu poświęcenia w sprawy wojny światłości z chaosem i wagi państwowej dotykającej klasztor. To ciężki kawalerzysta jak każdy w hierarchii rycerstwa, poczynając od rycerza, kończąc na Arcymistrzu zwanym Palatynem.

Rycerz Tilliona to kandydat na śluby paladyńskie, które winne być jego najwyższym i najcenniejszym celem w życiu. Poczuwa się do oddania pełnego, a jego czyn i słowa są nienaganne pod względem honoru dumy i pokory. Niewtajemniczony w nic co poczyna być świętością od Paladyna po inskrypcje w klasztornych katakumbach. Przez pierwsze trzydzieści dni służby oddaje się w pełni nauce Tilliona nie opuszczając murów klasztornych.

Rekrutacja do klasztoru odbywa się przed samym Phalanxem jako mieczem sanktuarium. Jest on nieskazitelnym duchem w ciele ludzkim, którego wiara, honor i oddanie nie zna sobie równych. W komnacie sakralnej klasztoru - Święty Generał Phalanx i Feniksy przeprowadzają rozmowę z rycerzem, aby przekonać się, czy wolą Tilliona było zjawienie się zbrojnego w świętościach sanktuarium i czy godzien jest wstąpić w szeregi którejś z chorągwi ciężkiej kawalerii. To jednak początek drogi, a zarazem jej środek. Bowiem aby przekroczyć wrota, trzeba być rycerzem. Przez słowo rycerz w murach klasztoru rozumie się męża zbrojnego, z pełnej krwi szczepu człeka pasowanego przez wielmożnych - jak Władca, Hetman czy Magnat - każdej świętej dla paladynów ziemi na której wielbi się boga Tiliona. Nikt tak na prawdę nie wie, co skrywają księgi klasztorne o nominacjach rycerstwa i w jaki sposób odbywa się Sacrum obrzędu wyświęcenia rycerza na świętego wojownika zasilającego chorągwie Zakonów Sprawiedliwości. Wszystko owiane jest bezwzględną tajemnicą, której nie wyjawią święci rycerze, a tylko im zostało dane poznać objawienie.


______________
Taka jest moja propozycja.
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

przez Sokół » Pn, 2 mar 2015, 15:14:19

Dobra, zerknę co oferujesz, Bish i podumam nad tym, co już jest. Jak coś, będę do ciebie wbijała na GG, jeśli coś będzie dla mnie niejasne... ale sądzę, że nie zaistnieje taka potrzeba ;) umiemy się dogadywać bez problemu, wiec i tu też myślę, że nie będzie żadnych cyrków.
Opis obserwować proszę, do 2 godzin, jak się uporam z tym, co mam w domu, to będzie poprawka ;)
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Caindel » Pn, 2 mar 2015, 15:19:05

*zagląda*Acha, jeszcze dyskutujecie, jak skończycie, dajcie znać * poszła zrobić przegląd buldożera*
Sarkazm jest sztuką. Gdyby był nauką, byłabym doktorem habilitowanym.


Pierwszy Nadworny Kucyponek Mista.


Kochana przez Własny Zespół Zoologiczny!


...bo widzisz, jesteś szefowa idealna, dlatego się z tobą zgadzam xD by Triszał
Avatar użytkownika
Caindel
Nadworny kucyponek
Nadworny kucyponek
 
Posty: 2120
Dołączył(a): Pn, 11 cze 2012, 18:04:06
Lokalizacja: Schowek na odkurzacz i widły
ID: 284

przez Sokół » Pn, 2 mar 2015, 17:13:40

Z pomocą Bisha opis poprawiłam. Zwłaszcza opis kapłanów wykorzystałam do tego celu, za co mu oficjalnie i szczerze - dziękuję :) *i pewnie za chwilę wrzucę jego imię w rozpiskę, kto poprawiał ;) bez dyskusji *
Można zerkać z buldożerem :D
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Mistic » Śr, 4 mar 2015, 09:54:27

A mi się to całe nazewnictwo BARDZO nie podoba z tej prostej przyczyny, że jest tożsame z nazwami i opisem ZPT. Takie tytułu, rangi itd dla wyznawców tego czy innego boga powinny być w rękach npc tylko i wyłącznie, do czasu aż gracz zdobędzie je w fabule, by uniknąć potem cyrków jakie są z RD i SL
Obrazek
Avatar użytkownika
Mistic
Administrator
Administrator
 
Posty: 3906
Dołączył(a): Pt, 26 cze 2009, 09:55:40
ID: 107

przez Sokół » Śr, 4 mar 2015, 13:10:15

Oki, to przemyślę to jeszcze i dam jakieś nie związane z ZPT :)
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Mistic » Cz, 5 mar 2015, 01:20:51

A i co do zmiany opisów na imprezki w innych krajach, takie coś tylko jeśli ta religia faktycznie w innych krajach przez graczy się rozpanoszy ^^ nie przez podanie :P
Obrazek
Avatar użytkownika
Mistic
Administrator
Administrator
 
Posty: 3906
Dołączył(a): Pt, 26 cze 2009, 09:55:40
ID: 107

przez Sokół » Cz, 5 mar 2015, 10:11:45

Raczej myślałam nad jednym głównym, które byłoby taką bazą wypadową dla innych krajów - niby to samo, a jednak się różni (jak choćby bitwa na pomidory/pomarańcze/kolory/błoto - jest coś wspólne, ale jednak różne, idea przyświeca ta sama ^^). Ale jasne, wezmę to pod uwagę :) Myślę, że niedługo już wszystko mi się wyklaruje co i jak, bo zanim zabiorę się za te święta, to kapłanów koniecznie mi trzeba będzie odciąć od ZPT.
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Mistic » Cz, 5 mar 2015, 10:56:34

Zawsze to był Irim, niech Irim zostanie, a gracze krucjatują jak chcą :D
Raz jeden na kf były krucjaty i religie... na samym początku jak zaczynałem Św. Godwin <3
Obrazek
Avatar użytkownika
Mistic
Administrator
Administrator
 
Posty: 3906
Dołączył(a): Pt, 26 cze 2009, 09:55:40
ID: 107

przez Sokół » Cz, 5 mar 2015, 10:57:57

Dopsz, to zostawiem tylko kapłanów do przemaglowania :D
Zło jest pojęciem względnym, kronikarzu. Nie można zawiesić na nim wywieszki. Nie można go dotknąć, posmakować czy ciąć go mieczem. Gdzie jest zło, zależy od tego, w którym miejscu stoisz, wskazując oskarżycielsko palcem.
"Moralność mam giętką, wszak kto chciałby być świętą, gdy wszystkie bębny piekieł na sabat wzywają?"
Triszał i Lith na forum: http://i.imgur.com/ThOlUNB.gif

Obrazek
Zgredek kocha Caindel. I jest z tego dumny!
Avatar użytkownika
Sokół
Herold
Herold
 
Posty: 2180
Dołączył(a): Śr, 26 mar 2014, 15:26:07
Lokalizacja: tak, proszę z podwójnym espresso
ID: 9776

przez Caindel » N, 8 mar 2015, 11:55:27

Można sprawdzać?
Sarkazm jest sztuką. Gdyby był nauką, byłabym doktorem habilitowanym.


Pierwszy Nadworny Kucyponek Mista.


Kochana przez Własny Zespół Zoologiczny!


...bo widzisz, jesteś szefowa idealna, dlatego się z tobą zgadzam xD by Triszał
Avatar użytkownika
Caindel
Nadworny kucyponek
Nadworny kucyponek
 
Posty: 2120
Dołączył(a): Pn, 11 cze 2012, 18:04:06
Lokalizacja: Schowek na odkurzacz i widły
ID: 284

przez Bishmar » N, 8 mar 2015, 19:26:16

Mistic napisał(a):Zawsze to był Irim, niech Irim zostanie, a gracze krucjatują jak chcą :D
Raz jeden na kf były krucjaty i religie... na samym początku jak zaczynałem Św. Godwin <3


Nie rozumiem. Czyli opis Tiliona ma przynależeć tylko do jednego Państwa?
IMO opis powinien być neutralny i nie związany z jakimkolwiek rejonem. Bo to jest tylko opis samego bóstwa. Nie powinno być też związane z ZPT. (jedyne co to wymienił bym Arcykapłana jako najważniejsza personę wśród duchownych, a poza tym dałbym nazwę Mnisi Tiliona) To wszystko.
Jako dodatek można wymienić gdzie do tej pory były placówki tej wiary.

Jeżeli źle odebrałem to co napisałeś to sprostuj.
Ostatnio edytowano N, 8 mar 2015, 19:41:35 przez Bishmar, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Bishmar
Rzemieślnik
Rzemieślnik
 
Posty: 127
Dołączył(a): Pn, 7 mar 2011, 08:14:47
ID: 505

Następna strona

Powrót do Bóstwa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości